Browsing Tag

บริษัทแห่งแรก

ฟิลลิปประกันชีวิตมอบหลักประกัน “ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลใหม่ในการขยายตลาดในกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อการออมพร้อมการคุ้มครองชีวิต ซึ่งยังคงยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์…