Browsing Tag

บริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก

เอไอเอ จับมือโรงพยาบาลในเครือข่าย 15 แห่ง เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 15 โรงพยาบาล เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์…