เอไอเอ จับมือโรงพยาบาลในเครือข่าย 15 แห่ง เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 15 โรงพยาบาล เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพเครือข่าย เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเอ ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย 15 โรงพยาบาล เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Telemedicine โดยสามารถเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกได้เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ และมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากเอไอเอแล้ว และมีการนัดตรวจติดตามโรคดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต โดยค่าใช้จ่ายที่เอไอเอให้ความคุ้มครองได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หรือหัวใจ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบสิทธิการรับบริการได้ที่

· โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร. 02 310 3000

· โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โทร. 02 944 7111 ต่อ 16306 หรือ 081 900 8231

· โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 081 723 5354 หรือ 063 213 6244

· โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 03 411 8888, 1776 ต่อ 1109

· โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โทร. 081 995 5516

· โรงพยาบาล นวมินทร์ 9 โทร. 02 518 1818 ต่อ 855

· โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 093 009 2562

· โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร. 02 109 1111 ต่อ 1161

· โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10170-10171

· โรงพยาบาลนครธน โทร. 02 450 9999 ต่อ 5202

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง