Browsing Tag

บรรเทาทุกข์

อาคเนย์ ขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ โควิด-19

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง…

อลิอันซ์ อยุธยา  บรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย ขยายเวลารับชำระเบี้ยประกันภัย…

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา  ประกันชีวิต ร่วมแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะวิกฤติอุทกภัย ที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ด้วยการประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 32 จังหวัด…