Browsing Tag

บรรจุภัณฑ์

CCE South East Asia – Thailand 2018 ไทยก้าวสู่ฮับบรรจุภัณฑ์อาเซียน

พิธีเปิดงาน “CCE South East Asia - Thailand 2018”  โดยได้รับเกียรติจากดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศกับการเป็นฮับในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกของอาเซียน  …

เริ่มแล้ว!! งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์…

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นฮับด้านโลจิสติกส์ในเออีซี และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ในระดับโลก งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์…