Browsing Tag

ทางถนนครั้งที่14

สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 องค์กร จัดแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ…