Browsing Tag

ต้อนรับสายการบิน

ต้อนรับสายการบินสปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล …