ต้อนรับสายการบินสปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ นายกฤต รัตนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนการบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ร่วมให้การต้อนรับ ท้าวสมฤทธิ์  สีหะวง หัวหน้าแผนกความปลอดภัย คุณภาพและนิรภัยการบิน รัฐวิสาหกิจการบินลาว และ กัปตันกาแก้ว หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและมาตรฐานการบินของรัฐวิสาหกิจการบินลาว

ตลอดจนนักบิน เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมการบิน ตลอดจนการสอนของโรงเรียนการบิน อาเซียน ไฟลท์ อคาเดมี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น