Browsing Tag

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน

นางสาวปาณี เจียรดิฐ    ผู้อำนวยการสายงาน  สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางขวัญมนัส ทองมั่ง ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 14 นำทีมฝ่ายขายจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38…

BKI ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยพนักงานจิตอาสาร่วมแพ็กถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง จากนายบุญยงค์ หันตพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”…

TSI ร่วมแรงร่วมใจมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม และ นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร…

กรุงเทพประกันภัยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง…