BKI ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยพนักงานจิตอาสาร่วมแพ็กถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562