Browsing Tag

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

วิริยะประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นครราชสีมา

คุณวารี  กกขุนทด  ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน และ ว่าที่ร้อยตรี กมลวรรณ  โมรินทร์ ผู้จัดการสาขา จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัทฯ…

คปภ.…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบกนกพล…