คปภ. เร่งประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทน“ครูฝึก-นักเรียนนายสิบ”กรณีเกิดเหตุระเบิดระหว่างการฝึกภาคสนามที่ค่ายธนรัชต์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะฝึกซ้อม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นตนได้สั่งการให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จ่าสิบเอกสมชาย ธนบัตร ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย โดยกองทัพบก ได้ทำประกันภัยกลุ่มไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี8-0021 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจ่าสิบเอกสมชาย อยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลอาสาสมัคร จึงได้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

นอกจากนี้ จ่าสิบเอกสมชาย ได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 612000651652 วงเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2576 (ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี) และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา กรมธรรม์เลขที่ 100000108236088 ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และการประกันภัยอุบัติเหตุธรรมดา (อ.บ.1) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยสรุปทายาทของ จ่าสิบเอกสมชาย จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยที่ทำไว้รวมเป็นเงิน 798,000 บาท

สำหรับ นักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โดยส่วนตัวนักเรียนนายสิบกนกพล ไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยกลุ่ม ซึ่งกองทัพบกทำไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พล” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี6-0028 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม อยู่ในกลุ่มนักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

ในส่วนของการติดตามเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของจ่าสิบเอกสมชาย และค่าสินไหมทดแทน ให้กับนักเรียนนายสิบกนกพล นั้น สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยและลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับรายงานจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ว่ากำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียให้กับครอบครัวของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกอย่างเร่งด่วนพิเศษ

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชาย ธนบัตร และนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ โดยผมได้มอบหมายให้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร นำพวงหรีดร่วมไว้อาลัยกับการจากไปอย่างกล้าหาญแบบชายชาติทหารของจ่าสิบเอกสมชาย ณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รวมทั้งได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกทางด้านประกันภัยให้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยในทุกๆอาชีพ เพื่อเป็นการเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.