Browsing Tag

งาน The Best Thailand Contact Center Award 2019

พรูเด็นเชียล ประเทศไทยคว้า5 รางวัล

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) คว้า5 รางวัลคุณภาพจากงานTheBest Thailand Contact Center Award 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้…