พรูเด็นเชียล ประเทศไทยคว้า5 รางวัล

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) คว้า5 รางวัลคุณภาพจากงานTheBest Thailand Contact Center Award 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ซึ่งรางวัลที่ได้รับประกอบไปด้วย:

  • The Best Contact Center Managerof the Year
  • The Best Contact Center Supervisor of the Year
  • The Runner-up Contact Center Supervisor of the Year
  • The Best Contact Center Agent of the Year
  • The Runner-up Contact Center Agent of the Year

รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการประกันชีวิต รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอีกด้วย