Browsing Tag

คู่ขนานลอยฟ้า

คมนาคม EIA ผ่าน 2 โครงการแล้ว

“ไพรินทร์” เผย “ทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง” และ “ส่วนต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี” ผ่าน EIA แล้ว นายไพรินทร์ ชูโชติาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.…