Browsing Tag

คุณแม่ สุวพร ทองธิว

Sarakadee Lite สีสันแห่งความรู้ คลังข้อมูลของคนรุ่นใหม่ 

นิตยสารสารคดี แตกหน่อรับยุค Disruption เปิดตัวสื่อออนไลน์ “Sarakadee Lite” ภายใต้ผู้บริหารใหม่ “อมร ทองธิว” ทายาทรุ่น 3 วิริยะพันธุ์ รับไม้ต่อจากคุณแม่ สุวพร ทองธิว เจ้าของนิตยสารสารคดี นิตยสารสารคดี…