Sarakadee Lite สีสันแห่งความรู้ คลังข้อมูลของคนรุ่นใหม่ 

นิตยสารสารคดี แตกหน่อรับยุค Disruption เปิดตัวสื่อออนไลน์ “Sarakadee Lite” ภายใต้ผู้บริหารใหม่ “อมร ทองธิว” ทายาทรุ่น 3 วิริยะพันธุ์ รับไม้ต่อจากคุณแม่ สุวพร ทองธิว เจ้าของนิตยสารสารคดี

นิตยสารสารคดี หนึ่งในนิตยสารคุณภาพที่ผู้คนในสังคมให้การยอมรับว่า เป็นคลังความรู้คู่สังคมไทยมากว่า 3 ทศวรรษ วันนี้แม้ว่าโลกสื่อสิ่งพิมพ์กำลังถูกทำลายจากปรากฏการณ์ Disruption  แต่นิตยสารสารคดียังคงยืนหยัด “ให้ปัญญาและความรู้” ตลอดไปและยังเป็นหนังสืออ้างอิงของห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

นอกจากยังคงยืนหยัดเป็นคลังความรู้ ดั่งประทีปที่ไม่เคยมอดดับ ปรากฏการณ์ Disruption กลับไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการทำลายล้าง แต่กลับเป็นโอกาสที่จะทำให้นิตยสารสารคดีได้ต่อยอดขยายฐานผู้อ่านในบรรณภพออนไลน์ Sarakadee Lite จึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างฉับไวพร้อมกับเปลี่ยนผ่านผู้กุมบังเหียรที่ได้   ”อมร ทองธิว” ทายาทวิริยะพันธ์รุ่นที่ 3 เข้ามาสานปณิธาน ดั่งปณิธานของคุณ เล็ก วิริยะพันธ์ ที่ได้ประกาศไว้ตอนหนึ่งว่า

“เราผู้ยึดถือวัฒนธรรมเป็นภารกิจ ย่อมต้องลงแรงส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้อย่างสุดกำลัง อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งนัก กอปรด้วยปรัชญา ความคิด วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ บุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ มากมายหลายประการ ด้วยเหตุนี้ เราจำต้องมีปณิธานอันแน่วที่จะดำเนินภารกิจสืบต่อไปด้วยความเชื่อมั่น”

Sarakadee Lite  กำเนิดขึ้น

Sarakadee Lite  กำเนิดขึ้นเพื่อมุ่งสู่ยุค 5.0 ด้วยจุดยืน “คลังข้อมูลออนไลน์ของคนรุ่นใหม่” สารคดีดิจิตอลที่คงความลึก ความถูกต้องของเนื้อหา ทว่าเติมความสนุกของการเล่าเรื่องในหลากหลายรูปแบบ

ด้วยแนวคิด *Fun Knowledge  ทำเรื่องยากให้ง่ายและได้ความรู้    *Fact & True  รู้ลึกรู้จริง *Lively  *เข้าถึงง่าย  *ย่อยง่าย  *เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้ง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์  เรื่องราวของบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ มันจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปะแบบ นิตยสารสารคดี

แบบว่า….เปลี่ยนแปลง แต่ไม่เปลี่ยนไป!

Sarakadee Lite  **Fun Knowledge