Browsing Tag

คลังความรู้คู่ปัญญา

คนไทยได้อะไรจากรถไฟความเร็วสูง?

ประเทศที่ร่ำรวยเกือบทุกประเทศในโลก ต่างมีรถไฟความเร็วสูงเพื่อใช้ในการเดินทางระยะไกลกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สเปน ฟินแลนด์ ออสเตรีย หรือในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียของเรา เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้และ จีน…