Browsing Tag

คนรุ่นใหม่

กรุงศรี ชี้พฤติกรรมด้านการเงินเปลี่ยน คนรุ่นใหม่-วัยทำงาน เน้นใช้โมบายแบงก์กิ้งเพิ่มกว่าเท่าตัว

กรุงศรี เผยพฤติกรรมด้านการเงินของคนวัยทำงาน 40-60 ปี และคนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี ในช่วงหลังสถานการณ์ระบาดโควิด 19 เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการด้านการเงิน อาทิ โมบายแบงก์กิ้ง พฤติกรรมการออมเงิน และความสนใจเรื่องการลงทุน…