กรุงศรี ชี้พฤติกรรมด้านการเงินเปลี่ยน คนรุ่นใหม่-วัยทำงาน เน้นใช้โมบายแบงก์กิ้งเพิ่มกว่าเท่าตัว

กรุงศรี เผยพฤติกรรมด้านการเงินของคนวัยทำงาน 40-60 ปี และคนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี ในช่วงหลังสถานการณ์ระบาดโควิด 19 เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการด้านการเงิน อาทิ โมบายแบงก์กิ้ง พฤติกรรมการออมเงิน และความสนใจเรื่องการลงทุน โดยมีแนวโน้มเป็นพฤติกรรมถาวรที่อาจจะสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการออมได้ในอนาคต

กรุงศรีขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมถึง Krungsri Customer Insight ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคในช่องทางต่างๆ นำมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด แล้วนำ Insight ต่างๆนี้ ไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งการพัฒนาคอนเทนต์เรื่องการเงินและไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภค ล่าสุดข้อมูลจาก Krungsri Customer Insight ได้พบพฤติกรรมด้านการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 จนถึงในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายลง ผ่านการวิจัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นการพูดคุยใน Social Media* พบเทรนด์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ในสามเรื่อง ได้แก่ (1) พฤติกรรมการใช้งาน Mobile Banking (2) พฤติกรรมการออมเงิน และ (3) พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งในทั้ง 3 พฤติกรรม มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในกลุ่มคน 2 วัย คือ คนวัยทำงาน 40-60 ปี ซึ่งถือเป็นกว่า 55% ของคนทำงานของประเทศไทย และคนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี

(* ข้อมูลจาก Kantar และ social listening จาก WISESIGHT)

Mobile Banking ต้องง่ายและปลอดภัย

คนรุ่นใหม่วัย 23-29 ปี ซึ่งมีพฤติกรรมใช้ Mobile Banking ในอัตราที่สูงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 แต่จากการศึกษาข้อมูลล่าสุดพบว่ากลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับประสบการณ์การจากการใช้งานโดยรวมมากขึ้น (UX) โปรโมชั่นที่ดึงดูดให้ใช้งานไม่ได้เป็นสิ่งน่าดึงดูดใจในอันดับต้นๆ อีกต่อไป หากแต่เป็นความมั่นใจในความปลอดภัยและฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายเป็นสิ่งที่คนวัยนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในโซเชียลมีเดียที่ต้องการให้ Mobile Banking สามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้อย่างครอบคลุม และมีขั้นตอนที่ง่าย ในขณะที่ 86% ของกลุ่มคนทำงานวัย 40-60 ปี มีแนวโน้มการใช้ Mobile Banking เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเทียบกับก่อนสถานการณ์โควิดที่ยังคงนิยมการไปทำธุรกรรมที่สาขา