Browsing Tag

ขนส่งบางสะพาน

‘กลุ่มขนส่งบางสะพาน’ย้ำความปลอดภัย เปิด‘ศูนย์ควบคุมการปล่อยรถขนส่งสินค้า’

ชมรมผู้ประกอบการรถขนส่งบางสะพาน ร่วมกับบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มเอสวีแอล (SVL Group)  ธุรกิจโลจิสติกส์ ทำพิธีเปิด“ศูนย์ควบคุมการปล่อยรถขนส่งสินค้า” (ศคปข.) ซึ่งศูนย์ฯ นี้จะมีหน้าที่ควบคุมการปล่อยรถขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ…