Browsing Tag

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน สำหรับนิสิตนักศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ…

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เปิดโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนคนรุ่นใหม่…