Browsing Tag

กองการพยาบาล

เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์”

นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าพยาบาลไทย”  พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น  สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 :…