Browsing Tag

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดอาคารสำนักงานใหม่จังหวัดขอนแก่น

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดอาคารสำนักงานใหม่จังหวัดขอนแก่น 

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดอาคารสำนักงานจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด…