Browsing Tag

กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์

ทีเส็บ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” อัด 7 แพ็กเกจ กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์

ทีเส็บ นำภาคีเปิดงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนา และห้องเจรจาธุรกิจ ชูแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาจากโรงแรม สายการบิน และผู้จัดงานกว่า 120 ราย…