Browsing Tag

กรมการขนส่ง

วิริยะฯ – กรมการขนส่งฯ จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2563 เปิดอบรม 3 รุ่น…

วิริยะประกันภัย ผสานความร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เผยปี 2562 จัดขึ้น 3 รุ่น “ก.พ.-พ.ค.-ก.ค.”…