Browsing Tag

กรณีติดเชื้อ

เอไอเอ ขยายระยะเวลามอบผลประโยชน์พิเศษ

เอไอเอ ประเทศไทย ขยายระยะเวลามอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัย กรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิต จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)…

เอไอเอ มอบผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยกรณีติดเชื้อ-เสียชีวิ จาก COVID-19

เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ พร้อมประกาศมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ…