เอไอเอ ขยายระยะเวลามอบผลประโยชน์พิเศษ

เอไอเอ ประเทศไทย ขยายระยะเวลามอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัย กรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิต จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงอยู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ที่ป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ขยายเวลาในการมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม กรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าประกันกลุ่ม* โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายระยะเวลามอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเอไอเอ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยเพื่อผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ด้วยความยึดมั่นต่อคำมั่นสัญญาในการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเอไอเอได้ทุกช่องทาง ทั้ง AIA Call Center 1581 เว็บไซต์ www.aia.co.th หรือส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ (Inbox) ในช่องทาง Official Facebook เอไอเอ ประเทศไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการรับประกัน:

  • *ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเอไอเอ ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าประกันกลุ่มที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
  • **กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Inpatient Room) ก่อนวันที่ 16 เมษายน 2563 บริษัทจะเริ่มต้นจ่ายผลประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
  • **บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว
  • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบบฟรีโควิด-19 เฟส 2 มากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม
  • ผลประโยชน์พิเศษนี้ ไม่รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย)

หมายเหตุ

• เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หมายถึง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease starting in 2019) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และได้รับการยืนยันผลตรวจโดยวิธี Real-time RT-PCR Panel for Detection 2019-novel coronavirus หรือ Sequencing หรือ Serology 4-fold rising หรือเพาะเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข