Browsing Category

ข่าวการศึกษา

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อ นศ.การบินและคมนาคม สร้างความภาคภูมิใจ

ม.ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและป้ายชื่อแก่นักศึกษาสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม เพื่อเกียรติและความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม…

iGET จับมือ ม.ดังเซี่ยงไฮ้-อัสสัมชัญศรีราชา จัดโปรแกรมปูพื้นด้านจีนธุรกิจให้นักเรียน ม.ปลาย 1…

iGET จับมือ ม.ดังเซี่ยงไฮ้ ECNU-รร.อัสสัมชัญศรีราชา วางโปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.ปลายที่มุ่งเรียนในสายธุรกิจก่อนเข้าชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยจีน สนองนโยบายเร่งปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ปั้นแรงงานคุณภาพรองรับผู้ประกอบการใน EEC…

ACCESSTRADE จับมือ จุฬาฯ โชว์ผลสำเร็จ โครงการ CU SMART ENTREPRENEUR…

ACCESSTRADE โดย บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย CU SMART ENTREPRENEUR…

‘จุฬาฯ’ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมละครโทรทัศน์ หวังหนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดงานประชุม “โครงการนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0” วางเป้าขับเคลื่อนการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสื่อบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์…

เชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงงาน “ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

งานประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 10 หรือ 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019) ภายใต้ความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้อง ๆ…

มหา’ลัย จีน ชู Application AI ติวสอบ-สอนภาษาจีน

เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) ร่วมกับ สำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน บริษัท Super Chinese-อัสสัมชัญบางรัก-ภาษาสายสัมพันธ์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 11” พร้อมชูจุดเด่น…

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นในด้านการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสร้างรายได้ด้วยการส่งออก ขณะเดียวกันการแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น…

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่เปิดสอนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย ทั้งความพร้อมของบุคลากร การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับภาคเอกชน…

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นวิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก…

นิด้า เปิดแผนการศึกษา ป.โท-ป.เอก ชูความต่างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นำเข้าสู่คณะสถิติประยุกต์ มุ่งพัฒนามุมมองเชิงลึก เพื่อการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ ขณะเดียวกันจับมือ…