“คมนาคม” จัดให้! ถนน-Shuttle Bus-สนามบิน-รถไฟ พร้อมหนุนจัด Moto GP 4-6 ต.ค.นี้

“คมนาคม” จัดให้! ถนน-Shuttle Bus-สนามบิน-รถไฟ พร้อมหนุนจัด Moto GP 4-6 ต.ค.นี้ 

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมความพร้อม รวมถึงแผนงาน และการประชาสัมพันธ์การเดินทางให้ทั่วถึง เพื่อรองรับการแข่งขัน Moto GP 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4-6 ต.ค. 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวง หรือ ทล. ดำเนินการการก่อสร้างสายทาง 2445 และแยกกระสัง ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน Moto GP ส่วนเส้นทางสาย 218 บุรีรัมย์ – นางรอง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน

ขณะที่ กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าชมการแข่งขัน โดยจัดเตรียมรถ Shuttle Bus การปรับปรุงสถานีขนส่งบุรีรัมย์ ใช้งบจังหวัดฯ ประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งการจัดรถโดยสาร 4 เส้นทาง ได้แก่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – สนามช้างอารีน่า,สถานีรถไฟบุรีรัมย์ – สนามช้างอารีน่า, สถานีขนส่งบุรีรัมย์ – สนามช้างเซอร์กิต และ อบจ.บุรีรัมย์ – สนามช้างเซอร์กิต 

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย.นั้น ได้เตรียมความพร้อมรองรับ Extra flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับระเบิด การจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยาน การซักซ้อมการดับเพลิง ที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ได้สั่งการให้จัดพื้นที่รองรับผู้แข่งขัน และผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วย

ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ให้ดำเนินการเพิ่มโดยพ่วงขบวนรถ เพื่อให้เพียงพอกับผู้เข้าชมการแข่งขัน จัดพื้นที่รองรับที่จอดรถ เก้าอี้ไม้หมอน ห้องน้ำ รวมทั้งการจองบัตรโดยสารผ่าน Application และการจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบ QR code เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน