หอบเอกสารร้อง สตง.สอบ “อีทิกเก็ต”

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61  นายธนธัช วิจิตลิมาภรณ์ ได้หอบเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อผู้การตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)  ว่า ในนามตัวแทนประชาชนมีความกังวลถึงกรณีพฤติกรรมของผู้บริหาร ขสมก. ต่อโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์พร้อมอุปกรณ์ ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง คือ เมื่อ15 มิ.ย. 60 ขสมก.ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่งให้ดำเนินการติดตั้งกล่องหยอดเหรียญ (Cash Box) รวมทั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) หรืออีทิกเก็ตบนรถเมล์ จำนวนทั้งหมด 2,600 คัน โดย ขสมก.จะจ่ายค่าเช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบติดตั้งระบบ 100 คัน ระยะเวลา 120 วัน 700 คัน ระยะเวลา 180 วัน และ 1,800 คัน ระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบกำหนดการส่งมอบทั้งหมด 2,600 คัน ในวันที่ 10 มิ.ย.61ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าทั้งการติดตั้งกล่องหยอดเหรียญ (Cash Box) รวมถึงเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ไม่เคยผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ สร้างความเสียหายให้แก่ ขสมก.และประชาชนผู้ใช้รถโดยสาร แต่ ขสมก. ยังยื้อเวลาทั้งที่เลยกำหนดส่งมอบตามที่ระบุในสัญญามาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว