จับตา! ‘บอร์ด รฟท.’ ลาออกยกชุด 5 ส.ค.นี้

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ระบุว่า จากกระแสข่าวที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ส่งสัญญาณว่า เป็นธรรมเนียมหรือมารยาท ที่เมื่อมีรัฐบาลใหม่นั้น คณะกรรมการ หรือบอร์ดของแต่ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องลาออก เพื่อให้การบริหารงานของรัฐบาล เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 5 ส.ค.นี้ บอร์ด รฟท. จะยื่นหนังสือลาออกทั้งคณะ ทำให้การประชุมบอร์ดนัดหน้าในวันที่ 9 ส.ค.นี้ จะต้องยกเลิกไป

สำหรับ บอร์ด รฟท. ชุดนี้ แต่ตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้เห็นชอบการแต่งตั้งบอร์ด รฟท. ตามที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 10/2560 เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทน ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560 โดยแก้ไขคำสั่งเดิม และกำหนดให้แต่งตั้งบอร์ด รฟท. ชุดปัจจุบัน 9 ราย 

ทั้งนี้ บอร์ด รฟท. ชุดปัจจุบัน 9 ราย ได้แก่ 1.นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการอีก 8 ราย ประกอบด้วย นายกวิน ทังสุพานิช, นาวาอากาศเอกธนากร พีระพันธุ์, นายพชร อนันตศิลป์, นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม, นายวรวุฒิ มาลา,นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา, นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และนายอารีศักดิ์ เสถีรภาพอยุทธ์