‘คมนาคม’ ตามงานรัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 62 หลังผ่าน 10 เดือน เบิกได้ 47% จากเป้า 95%

“ปลัดคมนาคม” ตามงานรัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบปี 62 หลังผ่านมา 10 เดือน เบิกจ่ายได้ 47% จากเป้ากำหนด 95% พร้อมชี้หากติดปัญหา ให้เร่งรายงานกระทรวงฯ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจฯ ประกอบด้วย วงเงินดำเนินการ 721,595.83 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย 197,940.89 ล้านบาท โดยมีรัฐวิสาหกิจฯ ปรับลด/เพิ่มงบประมาณ 11 หน่วยงาน ส่งผลให้วงเงินดำเนินการปรับลดเหลือ 671,040 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายปรับลดเหลือ 136,918.19 ล้านบาท นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ได้ขอปรับเพิ่มวงเงินเบิกจ่าย 4,087.68 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมเป็น 28,472.38 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานโครงการสำคัญ 6 โครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ที่มีการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 10 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย 61,971.79 ล้านบาท หรือ 47.49% ส่วนรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานตามปีปฏิทิน 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ 2,141.40 ล้านบาท หรือ 33.32%

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่า 95% หากประสบปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขเองได้ให้รายงานให้กระทรวงฯ และเพื่อช่วยแก้ไขต่อไป ไม่ปล่อยให้โครงการต้องหยุดดำเนินการทั้งหมด ส่วนใดที่ดำเนินการได้ให้ดำเนินการควบคู่กับการแก้ปัญหาในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้วางแผนงานและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการที่กำลังจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้กำลังใจทุกหน่วยงานในการเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ