ทลฉ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินช่วยเหลือ นายวิวัฒชัย บุญบุตร เจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดมที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ณ ทุ่งกราด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยในเบื้องต้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมสมทบทุนและมอบสิ่งของที่จำเป็น ในครั้งนี้ด้วย สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะร่วมช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ นายวิวัฒชัย บุญบุตร โทรศัพท์ 08-2657-2881 ได้โดยตรง