‘AIA Vitality’ ติด1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์จาก YouTube

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับมอบรางวัล YouTube Ads Leaderboard H1 2019 หรือ รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในครึ่งปีแรกประจำปีพ.ศ. 2562 จาก YouTube ซึ่งมี นายณุวีร์ พงษ์สถิตย์พรกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอชดี ประเทศไทย จำกัดตัวแทนในการจัดการสื่อโฆษณาของเอไอเอ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบ

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “สบายใจอย่างหมาก ฝากชีวิตไว้กับคิม” ซึ่งได้ หมากปริญ สุภารัตน์ AIA Vitality Ambassador เป็นผู้ดำเนินเรื่องหลักในภาพยนตร์โฆษณานำเสนอแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านโครงการ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งทำให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้าใจผลิตภัณฑ์ AIA Vitality และสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยโฆษณาดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนติด 1 ใน 10 ภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผ่านช่องทาง YouTube ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’