ทิพยประกันภัย สนับสนุนการจัดสร้างและร่วมพิธีบวงสรวงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

คุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการจัดสร้าง และร่วมพิธีบวงสรวงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เรื่อง “รักแลกภพ” ซึ่งบริษัท เจ เอส แอล มีเดีย จำกัด และบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารออมสินขึ้น โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์เทวสถานโบถส์พราหมณ์ สำนักพระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวง และมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหาร เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้บริหารบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด พร้อมนักแสดงนำ อาทิ ฟิล์ม – ธนภัทร กาวิละ วิว – วรรณรท สนธิไชย ใบเฟิร์น – อัญชสา มงคลสมัย ร่วมในพิธีบวงสรวงละครเทิดพระเกียรติดังกล่าว ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่