แบ่งแล้ว! ‘คมนาคม’ กระจายงาน 3 รมต. ‘ศักดิ์สยาม’ คุมเอง 13 หน่วยงาน แย้ม! จ่อยกเลิกไม้กั้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ก่อน

“คมนาคม” แบ่งงาน 3 รมต. “ศักดิ์สยาม” คุมเอง 13 หน่วย มอบ “อธิรัฐ” กำกับ จท.-กทท. ฟาก “ถาวร” ดูแลทางอากาศ “เจ้ากระทรวง” ลั่นวาจาสั่งหน่วยงานส่งการบ้านภายใน 1 เดือน แย้ม! ยกเลิกไม้กั้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ทำได้ง่าย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่า ในวันนี้ตนได้มีการลงนามแบ่งงานในการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้กับนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ตนจะกำกับดูแล 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.กรมทางหลวง (ทล.) 2.กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 3.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 4.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 5.กรมการขนส่งทางราง (ขร.) 6.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 7.บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) 8.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 9.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 10.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 11.บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  12.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และ 13.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ขณะที่ นายอธิรัฐ จะกำกับดูแลหน่วยงานคมนาคมทางน้ำ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กรมเจ้าท่า (จท.) และ 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ด้านนายถาวร จะกำกับดูแลหน่วยงานคมนาคมทางอากาศ 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 2.สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 3.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) 4.บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.) 5.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) 6.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) 7.บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส.)

“ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งงานแล้วก็ตาม แต่ผมกับรัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 ท่าน ก็จะช่วยกันดูแลงานคมนาคม โดยเน้นทุกด้านต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ย้ำเรื่องค่าโง่จะต้องไม่มี ทั้งนี้ หลังจากมอบนโยบายไปแล้ววั้นนี้ แต่ละหน่วยจะต้องส่งการบ้านภายใน 1 เดือน ผมยืนยันว่าทุกเรื่องที่ทำ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย พวกเราต้องไม่ติดคุก หรือหนีออกต่างประเทศ พร้อมยินดีเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย และที่สำคัญต้องเชื่อว่าข้าราชการของกระทรวงคมนาคมเก่ง เราแค่มานำเสนอนโยบายให้เขาไปทำเท่านั้น” นายศักดิ์สยาม กล่าว

 

***ยกเลิกไม้กั้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ทำได้ง่าย***

ทั้งนี้ ภายหลังกำหนดกรอบเวลาให้แต่ละหน่วยงานส่งการบ้านภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นประชาชนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการคมนาคมอย่างไรบ้างนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า โครงการที่สามารถดำเนินการได้เร็วและง่าย คือ การยกเลิกไม้กั้นในส่วนของทางพิเศษ (ทางด่วน) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยจะใช้ระบบเทคโนโลยีมาดำเนินการแทน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษารายละเอียดถึงแผนการดำเนินการ

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาต้นทุน เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน โดยย้ำว่าการดำเนินการปรับลดราคาค่าโดยสาร เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจะต้องดำเนินการการในส่วนของรถไฟฟ้าที่ภาครัฐเป็นเจ้าของไม่ใช่โครงการสัมปทาน เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง รวมถึงสายสีแดงที่จะเปิดในอนาคตนอกจากนี้ การปรับลดราคาจะต้องไม่ส่งผลกระทบเป็นภาระแก่งบประมาณ หรือหน่วยงานกำกับดูแลเกินไป

สำหรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มอบให้หน่วยงานในสังกัดนั้น ให้คำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ลดภาระงบประมาณให้รัฐบาล โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ทุกโครงการของกระทรวงคมนาคม ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

ด้านนายอธิรัฐ กล่าวว่าในการมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดฯ นั้น ได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตั้งแต่การเขียนโครงการ ระหว่างการดำเนินการ รวมถึงการซ่อมบำรุงภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญกับการตั้งกระทู้ถาม ของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เนื่องจากกระทู้ส่วนใหญ่นั้น กว่า 50% เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

ขณะที่ นายถาวร กล่าวว่า ตามที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดฯ ทางด้านอากาศนั้น โดยเฉพาะในส่วนของการบินไทย หรือสายการบินแห่งชาติ จะต้องมาพิจารณาแผนการดำเนินการที่จะทำให้มีผู้ใช้บริการ และเพิ่มยอดขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหน่วยงานใดที่มีสหภาพฯ ตนยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกันได้