ทช. ขยายถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย รองรับการขยายตัวของชุมชน เสริมท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย

“กรมทางหลวงชนบท” เดินหน้าขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 – อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี รองรับการขยายตัวของชุมชน เสริมท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 – อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง, ไทรน้อย จ.นนทบุรีนั้น เดิมมีผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ในขณะที่ปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ ซึ่งเป็นย่านชุมชนมีโรงเรียนและหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเพื่อมุ่งสู่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.5 เมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 9+880 ถึง กม.ที่ 10+440 รวมระยะทาง 0.65 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.74 ล้านบาท

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.5 เมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 10+990 ถึง กม.ที่ 11+610 รวมระยะทาง 620 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.78 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว