เอไอเอประเทศไทยรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”ในโครงการเสริงสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่นจากนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จากการให้ความร่วมมือในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีเพื่อนำไปพัฒนาการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองรายได้
สำนักการคลัง ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซเมื่อเร็วๆ นี้