เสร็จแล้ว! ทล.บูรณะทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ พร้อมให้วิ่งใช้

ทล. อัดงบ 542 ล้าน บูรณะทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) หวังช่วยลดปริมาณจราจรไปสู่ภาคเหนือ ล่าสุดก่อสร้างเสร็จ 100%

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง หรือ ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) เนื่องจากปี พ.ศ.2554 ได้เกิดน้ำท่วมคันทางเป็นเวลานานทำให้เกิดความเสียหายมาก ระหว่าง กม.0 – กม.12 รวมระยะทางยาว 12.11 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 542 ล้านบาท โดยในปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับลักษณะโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยทำการยกระดับคันทางเดิมที่ระดับต่ำน้ำท่วมคันทางแล้วก่อสร้างชั้นทางใหม่ ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วย

ทั้งนี้ ทางหลวงสายดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณจราจรที่ผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ไปสู่ภาคเหนือ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรมทางหลวง และรัฐบาลในการที่จะนำความเจริญมาสู่ทุกภูมิภาคและประเทศชาติต่อไป 

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586