เสร็จแล้ว! ถนนสาย สน.5011 จ.สกลนคร เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนให้สัญจรได้ทุกฤดูกาล

“กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบ 5.74 ล้าน ลุยการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน.3051 – บ้านปุ่งน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้าน “มานพ” อัพเดทล่าสุด เสร็จสมบูรณ์แล้ว
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช.เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน.3051 – บ้านปุ่งน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครนั้น เดิมถนนสายดังกล่าวมีพื้นที่ต่ำ ส่งผลให้ช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังบริเวณสายทาง ประชาชนในตำบลนาตงวัฒนาและตำบลใกล้เคียง สัญจรด้วยความยากลำบาก
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ให้ประชาชนได้เดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เช่น มะเขือเทศ ข้าว ฯ ได้ทุกฤดูกาล ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน.3051– บ้านปุ่งน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
สำหรับการก่อสร้างดังกล่าว เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่างๆ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 5.74 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดใช้ถนนสายดังกล่าวแล้ว แขวงทางหลวงชนบทสกลนครได้มีการดูแลในเรื่องความสะอาด โดยมีการตัดหญ้าข้างทางเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย