ทช. ลงพื้นที่ระยอง ถกคณะทำงานแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันของ ‘คน-ช้าง’

ทช.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานการจัดการปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. หัวหน้าคณะทำงานจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง (คณะที่ 5) ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการออกแบบทางเชื่อมต่อระบบนิเวศให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการปัญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ออกแบบทางยกระดับทางเดินช้างบนทางหลวงชนบท จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 สะพานข้ามทางเดินช้างบนถนนทางหลวงชนบท รูปแบบที่ 2 อุโมงค์ลอดทางเดินช้างใต้ทางหลวงชนบท รูปแบบที่ 3 อุโมงค์ทางเดินช้างลอดผ่านทางหลวงชนบท
รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท ระบุว่า การประชุมดังกล่าว มีนายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 คณะทำงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ ณ ห้องประชุมมัจฉา ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พร้อมกันนี้ได้ลงสำรวจพื้นที่การจัดระบบทางเพื่อกำหนดจุดในการก่อสร้าง ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพวาพลู อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเส้นทางถนนข้างโรงเรียนบ้านกร่อยจนถึงบ้านพวาพลู