พรูเด็นเชียล ประเทศไทยร่วมบริจาคเงิน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) นำโดย นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิศาสตราจารย์  บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายกวินธร อัตถากร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารแอทสาทร