บลจ.กรุงไทย ลุยโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ของก.ล.ต.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM นำทีมผู้บริหาร ประกาศเข้าร่วม “โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน”
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยการให้บริการออกแบบการลงทุนเพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว