รมว.-รมช.คมนาคมใหม่ ถือฤกษ์เข้ากระทรวงฯ 18 ก.ค.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีกำหนดการที่จะเดินทางเข้ากระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ในเวลา 09.00 น. ทำพิธีสักการะ “พระพุทธคมนาคมบพิธ” พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ จากนั้นเวลา 09.30 น. พบปะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสร และในเวลา 10.30 น. พบปะสื่อมวลชน ณ ห้องราชดำเนิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. 2562 แล้วนั้น และพลเอก ประยุทธ์ ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม