อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จัดพิธีทำบุญฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการเติบโต

นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองครบรอบ 73 ปี ของการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายโชติพัฒน์และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เมื่อเร็วๆ นี้