‘ทริสเรทติ้ง’ จัดอันดับเครดิต ‘วิทยุการบินฯ’ คงเดิมที่ระดับสูงสุด ‘AAA’

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. ระบุว่า ในปี 2562 นี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้ทบทวนผลอันดับเครดิตของ บวท. และได้ยืนยันอันดับเครดิตคงเดิมที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดเช่นปีที่ผ่านมา โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ บวท. ในการเป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ตลอดจนการมีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์

โดยประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิตของ บวท. คือ มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบินของไทย และมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศ อีกทั้งยังมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดี สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ บวท. อยู่ที่ “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ของ ทริสเรทติ้งว่า บวท.จะยังคงเป็นผู้ให้บริการเดินอากาศแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยในอนาคต และยังคงสะท้อนถึงความสามารถขฝในการรักษาผลการดำเนินงานที่ดีเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้ง ยังคาดว่า บวท.จะยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2544-2555 ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตของ บวท. ที่ระดับ “AA” (Double A Straight) หมายถึง องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตในระดับ “AAA” และในปี 2556 บวท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ คือ “AA+” จนกระทั่งในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บวท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นเป็นระดับที่สูงที่สุด คือ “AAA” ซึ่งหมายถึง อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐอีกด้วย