ทช. อัดงบ 30 ล้าน ขยายถนน ‘สร.4026’ หนุนขนส่งพืชผลเกษตร-ร่นระยะทางสู่บุรีรัมย์

“กรมทางหลวงชนบท” ทุ่มงบประมาณ 30 ล้าน ลุยขยายถนนสาย สร.4026 จ.สุรินทร์ ระยะทาง 7 กม. เสริมศักยภาพการขนส่งพืชผลการเกษตร พร้อมร่นระยะทางไปบุรีรัมย์ คาดปริมาณการจราจร 7,700 คันต่อวัน

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย สร.4026 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2378 – เมืองสุรินทร์ ตำบลกาเกาะ, เมืองลีง อำเภอเมือง,จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองสุรินทร์ และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง และเป็นเส้นทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรมากกว่า 7,700 คันต่อวัน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ทช. จึงได้ดำเนินการขยายถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 30.3 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันถนนสายดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ พ.ค. ที่ผ่านมา