เปิดแผนลงทุนทางด่วนเชื่อมสุวรรณภูมิ เคาะไฟเขียว ‘มอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ’

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง หรือ ทล. เปิดเผยว่า ทล.มีแผนลงทุนพัฒนาทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-สนามบินสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นตามแนวเส้นทางดังกล่าวตลอดจนรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้โดยสารมากกว่าปีละ 50 ล้านคน สำหรับโครงการดังกล่าวมีระยะทางราว 13 กม. เป็นรูปแบบทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจร แยกทิศทางไป-กลับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทล.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ควบคู่ไปกับการจัดทำร่างเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา หรือ TOR เพื่อหาตัวที่ปรึกษาเข้ามาออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 1 ปี ก่อนดำเนินการถอดแบบและประกวดราคาโครงการต่อไป

ด้านนายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทล. กล่าวว่า ขณะนี้ ทล.อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้าน EIA คาดว่าจะเสนอสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.ภายใน 1-2 เดือนนี้ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างนั้น จะเป็นทางยกระดับแยกทิศทางสองฝั่งขนานไปกับมอเตอร์เวย์สาย 7 โดยจุดเริ่มต้นโครงการจะเชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัชบริเวณศรีนครินทร์ เพื่อให้การจราจรสามารถวิ่งบนทางยกระดับไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้เลย โดยไม่ต้องลงมาปะปนกับการจราจรบนท้องถนนข้างล่าง เนื่องจากปัจจุบันมอเตอร์เวย์ช่วงดังกล่าวไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมินั้น มีปริมาณจราจรหนาแน่นอย่างมาก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงเทศกาล ซึ่งโครงการนี้จะไม่เพียงช่วยแก้รถติดแต่ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณจราจร ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตให้มีความสะดวกรวดเร็วได้อีกด้วย

นายอรรถสิทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า หลังจากศึกษาและออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้วคาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในปี 2563 ซึ่งตามแผนก่อสร้างนั้น จะเป็นการก่อสร้างตอม่อเสาทาง
ยกระดับบริเวณร่องถนนระหว่างมอเตอร์เวย์และทางคู่ขนานซึ่งเป็นพื้นที่ทั่วไปไม่มีบ้านเรือนประชาชน แต่ต้องเร่งศึกษาแนวทางจัดทำระบบระบายน้ำและการรื้อย้ายท่อน้ำใต้ดินใหม่บริเวณที่ต้องลงเสาตอม่อ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะมีการเวนคืนพื้นที่เพียงบางส่วน แต่ไม่กระทบกับบ้านเรือนของประชาชน โดยจุดที่จะเวนคืนนั้น จะเป็นพื้นที่บริเวณทางเลี้ยวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ก่อตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคมระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ บอร์ด PPP ได้มีมติเห็นชอบโครงการมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ค่างานก่อสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5.5 หมื่นล้านบาทและค่างานระบบและบริหาร (O&M) 2.5 หมื่นล้านบาท โดยใช้รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐจะรับผิดชอบค่าจัดกรรมสิทธ์และค่างานโยธาบางส่วนโดยมีวงเงินไม่เกิน 5.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่เอกชนต้องดำเนินการเรื่องบริหารและบำรุงรักษา โดยจัดแบ่งรายได้ให้กับภาครัฐตามที่ตกลงกันบนระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี