เคาะแล้ว! ‘ขนส่งทางบกกลางฯ’ ไฟเขียวเส้นทางรถเมล์ 515 ‘มทร.รัตนโกสินทร์(ศาลายา)-อนุสาวรีย์ฯ(ทางด่วน)’

“ขนส่งทางบกกลางฯ” เคาะเส้นทางรถเมล์ใหม่ สาย 515 มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) สั่ง ขบ.เปิดประกาศชวนผู้ประกอบการเดินรถภายใน 45 วัน พร้อมให้สิทธิ์ ขสมก. วิ่งชั่วคราวถึง 26 ก.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายใหม่ สาย 515 ทางด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ในขณะนี้กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อนุญาตให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เดินรถในเส้นทางดังกล่าวอยู่ชั่วคราว จนถึงวันที่ 26 ก.ย.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการจราจรติดขัด

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ขบ. ต้องจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะมาเดินรถในเส้นทางเดินรถดังกล่าว ซึ่งจะถือเป็นเส้นทางใหม่ และประกาศเชิญชวนเป็นเวลา 45 วัน เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ขสมก. หรือผู้ประกอบการเอกชน เข้ายื่นความจำนงเข้าร่วมแข่งขันการเข้ารับเส้นทางดังกล่าวเพียงรายเดียว คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเร็วๆ นี้ และต้องหาผู้เดินรถให้ได้ก่อนวันที่ 26 ก.ย.62 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ ขบ.อนุญาตให้ ขสมก. วิ่งเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว

สำหรับเส้นทางสาย 515 ทางด่วนนั้น เที่ยวไป เริ่มต้นจาก มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ 4006 แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 ผ่าน ม.มหิดล ศาลายา แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก ขึ้นทางด่วนที่ด่านฉิมพลี ไปตามทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ด่านคลองประปา 2 ไปตามถนนพระราม 6 แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี สิ้นสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ส่วนเที่ยวกลับ เริ่มจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนพระราม 6 ขึ้นทางพิเศษที่คลองประปา 1 ไปตามทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ลงทางพิเศษที่ด่านบางบำหรุ ไปตามถนนสิริธร ถนนบรมราชชนนี แล้วไปตามเส้นทางเดิม สิ้นสุดที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา